Video-kasetlərin həyata qayıdışı

Video-kasetlərin həyata qayıdışı. İndi CLİPTV-nin platformasında veriliş və filmlərin pauzaya qoyulması, irəli və geriyə çəkilməsi, hətta yazılması imkanları da var.

Tablet

Biz necə də video-kasetlər zamanını tez-tez yada salırıq... Həmin o dövrü ki, filmi yarımçıq saxlaya bilirdik ki, rahat bir vaxtda oturub davamına baxaq... Pauzaya qoyurduq, telefona cavab verirdik, sonra isə yenə də baxmağa davam edirdik... Bəs irəli-geriyə çevirmək funksiyası... Hələ televizorda gedən xoşladığımız verilişi, filmi yaza bilmək funksiyasını heç demirik... Sonra isə, bir başqa vaxt, bu yazdığımıza bir daha baxırdıq... Bütün bunlar yavaş-yavaş yaddaşlardan silinir, xatirələrə çevrilməkdədir. Və artıq bizə belə gəlir ki, bütün bunlar çox qədim bir keçmişdə olmuşdur.

Notebook

Amma, dayanın bir an!Bəs niyə biz video-kassetlərdə olan bütün o rahatlıqları, komfortu, müsbətlikləri yaddan çıxarmalıyıq?Sən demə, CLİPTV artıq bunun qayğısına qalmışdır. Artıq siz filmə baxa-baxa, pult vasitəsilə, onu irəli-geri çəkə bilərsiniz. Hər bir an verilişi, filmi pauzaya qoyub, istədiyiniz qədər bu vəziyyətdə saxlaya bilərsiniz. Və əgər Siz filminizə, sevimli verilişinizə bu gün yox, başqa bir vaxt sona kimi baxmaq qərarına gəlmisinizsə, onda davamiyyət Sizin istəyinizlə ya lap əvvəldən, ya da elə qaldığınız yerdən başlayacaqdır. Və bütün bu əməliyyatlar da əyani şəkildə ekranda görünəcəkdir.

s
Mobile phone

Bəlkə Sizə həmişə istifadə etmək üçün müəyyən bir veriliş və ya proqram lazımdır? Məsələn, hansısa dil öyrətmə proqramı. CLİPTV bu nyuansın da qayğısına qalmışdır. Siz lazım olan verilişi yazırsınız, sonra isə daima onunla işləyirsiniz. Amma artıq Sizin imkanlarınızı genişləndirən əlavə funksiyalarla birgə. Beləliklə, CLİPTV bizim video-kasetlərin köhnə, xeyirli və gözəl imkanlarını Sizin xidmətinizə təqdim etmişdir. Yalnız o fərqlə ki, yeni keyfiyyət imkanları ilə, müasir yenilikləri nəzərə alaraq.