Valİdeyn nəzarətİ

Valideyn nəzarəti. Uşağınızın nəyəsə baxmasını istəmirsiniz? CLİPTV Sizə həm yaş, həm dünyagörüşü baxımından uşaqlarınız üçün arzuolunmaz kanalları bloka salmaq imkanı verir.

Tablet

Adətən valideynlər çalışırlar ki, uşaqlar bu və ya digər məlumatı müəyyən yaşdan və ya müəyyən vaxtdan tez almasınlar. Müasir zamanda internetin hər bir evə girə bilmək imkanları nəzərə alınsa, onda məhdudlaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinin çətinliyi daha aşkar olar. Standart kabel televiziyasında uşaqların baxmasını məhdudlaşdıran və ya qadağan edən funksiyalar nəzərdə tutulmamışdır. Halbuki, bir çox verilişlərdə baxılması məsləhət görülən yaş senzi göstərilir. Məsələn, övladlarımızı bəzi filmlərdə göstərilən dəhşət səhnələri və aqressiyadan necə qorumalı?

Notebook

Axı uşaq psixologiyası bu cür ağır emosiyaların təsirinə məruz qalmamalıdır... Amma digər tərəfdən, biz başa düşürük ki, məsələn, çoxlu qəddar və ağır səhnələrin olmasına görə uşaqların baxması qadağan olunan döyüş filmlərinə ailənin daha böyük üzvləri ilə baxmaq olar. Bu səbəbdən də belə qəbildən olan verilişləri və ya filmləri “qara siyahıya” salmaq istəmirsiniz.CLİPTV bu imkanın da verilməsinin qayğısına qalmışdır. Bunun üçün Sizin ixtiyarınızda çox faydalı bir “blok” opsiyası vardır. Siz uşaq üçün məsləhət olmayan kanalı, proqramı və ya verilişi bloka salırsınız. Bununla da uşaq artıq belə kanallara daxil olaraq onlara baxa bilmir. .

s
Mobile phone

Amma Sizin bunlara baxmaq imkanınız isə yerindədir. Bunun üçün Siz sadəcə istədiyiniz zaman kanalı, verilişi və ya proqramı blokdan çıxarırsınız, istifadədən sonra isə onu yenə də bloka salırsınız. Beləliklə, uşaqlar aqressiyanın, dəhşətlərin və s. lazımsız təsirlərindən amanda qalmış olurlar. Şəxsi uşaq profilinizin formalaşdırılmağınıza yardım edən opsiyalardan biri də 1+ - 18+ yaş arası kateqoriyanın qeyd edilməsidir. Belə məhdudiyyət qoymaqla Siz uşağınız üçün baxılması mümkün olan kateqoriyadan yuxarı proqramların baxılmasına avtomatik qadağa qoymuş olursunuz. Beləliklə də, uşağın xarakteri Sizin arzularınıza müvafiq şəkildə formalaşmış olur.

Yalnız CLİPTV-Box cihazları vasitəsilə tətbiq oluna bilər. Hal-hazırda mobil əlavələr üçün versiyanın üzərində işlər aparılır.