İNTELLEKTUAL AXTARIŞ SİSTEMİ

İntellektual axtarış sistemi İntellektual axtarış Sizin üçün Youtube və Megogo-dakı bütün film və serialları, habelə yaxın 7 gün ərzində nümayiş olunacaq film və televiziya verilişlərini tapacaqdır.

Tablet

İnformasiya məkanının genişlənməsi ilə yaranan yeniliklərlə ayaqlaşmaq üçün biz də bu dəyişikliklərə reaksya verməyə və özümüz də dəyişməyə başlayırıq ki, zəmanədən geri qalmayaq. Bu bizə istifadə texnologiyalarında, vaxta və maliyyə vəsaitlərinə qənaət olunmasında üstünlük verir. Eyni zamanda, informasiya məkanının genişlənməsi daha yeni texnoloji həllər axtarışına sövq edir. İndi heç kimi kompüterdən və ya smartfondan istifadə etməklə təəccübləndirmək mümkün deyil. Çünki biz hər gün bu imkanlardan faydalanırıq. Hal-hazırda CLİPTV televiziya sisteminə aid olan yeni həllər tətbiq etməkdədir. Bu həllərin tətbiqi Sizin gündəlik istifadə etdiklərinizi daha rahat etməyə, sonradan isə vaxta və əməyə qənaət etməyə imkan verəcəkdir.

Notebook

Beləliklə, Sizin qarşınızda “İntellktual axtarış sistemi” opsiyasıdır. Bu nədir? Siz hansısa filmi və ya öyrətim proqramını axtarırsınız. Axtarış düyməsini basırsınız. Qalan işi CLİPTV-də nəzərə alınmış muvafiq proqram yerinə yetirir. Axtarış əvvəlcə MEGOGO və YOUTUBE platformaları bazasında, sonra isə CLİPTV-nin bütün kanallarında və həmçinin CLİPTV-nin 7 gün sonradan gedəcək bütün kanallarının verilişlər proqramı platformaslnda aparılır. Yəni, demək olar ki, Siz internet məkanından yığılmış praktiki olaraq bütün informasiyaya malik olacaqsınız. Kanallarda 7 gün sonradan gedəcək bütün verilişlərin proqramı opsiyası isə Sizə gələcək baxışları planlaşdırmağa imkan verəcəkdir. Xüsisilə də kinosevərlər yəqin ki, bu rahat opsiyanı yetərincə dəyərləndirəcəklər.

s
Mobile phone

Bəs bu funksiya öyrətim prosesində necə kömək edə bilər? Məsələn, xarici dil öyrənmək istəyənlərə? İntellektual axtarış sistemini tətbiq etməklə Siz sanki dərin bir informasiya layına baş vurmuş olursunuz. Bu informasiya dənizi Sizin tədrisinizi çoxsəviyyəli edəcəkdir. Burada ən yaxşı mütəxəssislər və təhsil proqramları, xarici dildə kanallar və videolar vardır. Bütün bunlardan istifadə edə bilmək üçün yalnız “İntellektual axtarış sistemi” funksiyasını öyrənmək, sonra isə əldə edilmiş nəticədən həzz almaq lazımdır.

Axtarışın daha dəqiq olması bilavasitə daxil olunan hərflərin və süzlərin düzgün yazılmasından asılıdır. Axtarış nəticələrində ilkin olaraq kanallarda yayımlanan veriliş və ya filmlər, sonra Youtube, sonra isə Megogo kontenti əks olunur