İSTƏDİYİNİZ DILİ SEÇİN!

İstədiyiniz dili seçin! CLİPTV müxtəlif kanalları, bir çox televiziya verilişlərini və filmləri iki və daha çox dildə izləmək imkanı verir.

Tablet

Hansısa xarici dili təzə-təzə öyrənən adam adətən həmin dildə filmə baxanda heç nə başa düşmür. Halbuki ayrı-ayrı sözləri tərcümə edə bilir, hətta bəzi cümlələrin mənasını da başa düşmək iqtidarındadır. Amma əgər dilin intensiv öyrənilməsi proqramına bilavasitə xarici dil “daşıyıcılarının” danışdığı filmlərin, proqramların, verilişlərin baxılması mütləqdirsə, onda müəyyən çətinliklər yaranır. Bu halda, CLİPTV yenə də öz maraqlı həlli ilə çıxış edir – proqramlar, filmlər, kanallar dörd dildə: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində təqdim edilir.

Notebook

Təkliflər arasında daha bir maraqlı və cəlbedici həll diqqətəlayiqdir. Bu, eyni bir proqramın bir dildən başqa dilə çevrilməsidir. Təklif edilən bu opsiya həm də xarici dil öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, dil öyrənən adam bir neçə dəqiqə hansısa bir proqrama baxır. Sonra çalışır ki, baxdıqlarını tərcümə etsin (əgər bacarsa). Daha sonra isə sadəcə geri qayıdır, baxdığı proqramın dilini öz ana dilinə çevirir. Bununla da öz tərcüməsinin düzgünlüyünü yoxlayır və yaxud da daha dəqiq və savadlı tərcüməni dinləyir. Beləliklə də nəhayətdə professional şəkildə edilmiş səriştəli tərcümə əldə edilir.

s
Mobile phone

Təsəvvür edin ki, belə yanaşma Sizin xarici dil bilgilərinizi nə qədər artıra bilər... Bəs Sizin uşağınızla məşğul olmağınıza necə təsir edər? Xarici dildə və səviyyəli tərcümə ilə olan cizgi və bədii filmlər necə də rahatdır... Sadəcə bu opsiyadan istifadə edin və etibarlı köməkçi əldə edin.

Bu funksiya yalnız kanalın orijinal mənbədən 2 və daha artıq səs axını ilə müşaiyyəti zamanı aktiv olur.