Elektron televiziya verilişləri proqramı

Elektron televiziya verilişləri proqramı. CLİPTV bütün kanallarda göstəriləcək filmlər, seriallar və verilişlər barədə məlumatı əvvəlcədən bilmək imkanı yaradır.

Tablet

Keçən əsrin 90-cı illərinə qədər anadan olmuş əksər televiziya tamaşaçıları qəzetlərdə çap olunan həftəlik və ya gündəlik televiziya verilişlərinin proqramını yaxşı xatırlayırlar. Bu proqramlar qəzetlərdən kəsilib götürülür və həmişə evdə əl altında olurdu. Bir qayda olaraq, proqramlarda filmlər və onların nümayiş olunması vaxtı qələmlə qeyd olunurdu. Müasir dillə desək – bu, o zamanın çox rahat bir opsiyası idi.

Notebook

Verilişlərin kasadlığı fonunda optimallığın məğzi onda idi ki, televerilişlərə və filmlərə baxmağı öncədən planlaşdıraq və bunun üçün vaxtımızı düzgün bölüşdürək. Elə CLİPTV də optimal və lazımi opsiyalara sadiqliyini saxlayaraq, bu opsiyalara yeni nəfəs verdi, yeni innovasiyalar tətbiq etdi. Biz Sizin üçün televiziya verilişlərinin elektron versiyada olan proqramını hazırladıq. İxtiyarınızda olan 200-dən çox kanalın əksəriyyətinin perspektivə hesablanmış proqramı vardır.

s
Mobile phone

Bu proqramlar vasitəsilə Siz özünüzün gələcək baxış planlarınızı qura, bu və ya digər verilişin yazılmasını öncədən müəyyənləşdirə bilərsiniz. Hər bir halda, əlinizdə verilişlərin proqramı olduğu zaman Siz özünüzün istədiyi film, kanal, veriliş dəstini hazırlamaq imkanına maliksiniz ki, sonradan bu verilişlərə baxıb həzz alasınız. Verilişlərin proqramı – yaddan çıxmaqda olan köhnənin sanki yenilənmiş yaxşı təcəssümüdür.

Bəzi kanallar yayımlanacaq verilişlər siyahısında elektron program bələdçisində (EPG-də) qeyd etmədən dəyişikliklər edə bilər. Odur ki, bu kanallarda faktiki yayımlanan verilişlər EPG-dən fərqlənə bilər. Bu CLİPTV-nin məhdudiyyət zonasından kənardır